Výroba väzníkového krovu – ako to prebieha

Zaslanie podkladov

Zaslanie podkladov pre CP(pôdorys strechy, podlažia, z ktorého je jasne čitateľné kótovanie, umiestnenie komína, tvar a sklon strechy, typ krytiny, lokalizácia stavby kvôli zaťaženiu snehom a vetrom, prípadné iné doplňujúce informácie)

Spracovanie návrhu

Spracovanie návrhu tvarov a typov väzníkov, 3D model strechy a umiestnenie v pôdoryse

Premeranie technikom

Po akceptácii tohto návrhu sa stavba premeria technikom, kde sa skontrolujú reálne miery stavby a po tomto kroku sa zadáva zákazka do výroby

Termín montáže

Po akceptácii tohto návrhu sa stavba premeria technikom, kde sa skontrolujú reálne miery stavby a po tomto kroku sa zadáva zákazka do výroby

Preprava materiálu

Ďalším krokom je preprava väzníkov na stavbu

Samotná montáž

Samotná montáž s podporou žeriavu, prípadne hydraulickej ruky

Odovzdanie stavby

Posledným krokom je odovzdanie stavby(väzníkový krov stužený a pripravený na pokládku strešnej krytiny) spolu s odovzdaním potrebnej dokumentácie investorovi

Väzníkový krov alebo klasická strecha

Galéria našich realizácií