Informácie o doprave

Doprava až k vám

Až k zákazníkovi

Dopravu väzníkov realizujeme podľa ich rozmerov, štandardne však využívame kamiónovú prepravu s 12m návesom, v prípade kratších väzníkov do 8m je to nákladne vozidlo SCANIA s hydraulickou rukou.

Vyloženie

Vzhľadom k dostupnosti a terénu využívame pri montáži hydraulickú ruku – 12m vyloženie alebo žeriav ČKD 25m vyloženie. 

Ako dopravíme hotový produkt

Kamiónová preprava

Na prepravu využívame dva typy vozidiel, a to v závislosti od rozmerov a hmotnosti prepravovaného materiálu.

Typy vozidiel na prepravu materiálu

SCANIA 3str.sklápač s hydraulickou rukou, nosnosť 10t, max.dĺžka prepravovaného materiálu 9m – cena 1,40€/km + vykládka

Dodávka 3,5t s max.dĺžkou prepravovaného materiálu 5m – cena 0,60€km + vykládka

Galéria našich realizácií